Kredyt odnawialny

Jak korzystać z kredytu odnawialnego?

Kredyt odnawialny to dodatkowe środki finansowe podpięte do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Można się spotkać z różnymi nazwami tego samego produktu, jak linia kredytowa w ROR, limit w ROR, limit odnawialny w koncie bądź kredyt rewolwingowy. Nie jest to natomiast to samo, co debet w koncie. Jak działa, jak się go spłaca i kiedy warto go mieć, dowiecie się z poniższego artykułu.

Czym jest kredyt odnawialny?

Kredyt odnawialny powiązany jest z rachunkiem oszczędnościowo rozliczeniowym, który może założyć każdy.

Na rachunek wpływa nasze wynagrodzenie, możemy podać numer rachunku przy zawieraniu transakcji, z tego rachunku też płacimy bądź przelewem, bądź posługując się kartą kredytową. Zawsze dysponujemy kwotą, którą posiadamy na rachunku z tytułu różnego rodzaju wpływów.

Dodatkiem do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego może być usługa, którą nazywamy kredytem odnawialnym, bądź limitem w koncie. Są to dodatkowe pieniądze, zwykle w wysokości przewyższającej nieco nasze miesięczne dochody, które możemy wykorzystać na dowolny cel i w dowolnym momencie. Niestety, nie każdy użytkownik konta osobistego może dysponować limitem odnawialnym w koncie.

Jakie warunki trzeba spełnić, by uzyskać kredyt odnawialny?

Każdy bank precyzuje wymagania, które musi spełnić klient, aby uzyskać limit w koncie, jednak pewne kryteria są nadrzędne, na przykład:

  • klient powinien być obywatelem Polski i mieszkać w Polsce;
  • jeśli jest obcokrajowcem, winien być zatrudniony w Polsce, bądź otrzymywać polską rentę, emeryturę lub stypendium;
  • w niektórych bankach kredyty odnawialne są też dostępne dla firm mających niewielkie przejściowe problemy finansowe.

Przed zawarciem umowy z klientem, dotyczącej uruchomienia linii kredytowej w jego koncie ROR, bank analizuje zdolność kredytową klienta. Taka analiza kredytowa obejmuje między innymi:

  • źródła zabezpieczenia kredytu, którymi w tym wypadku są kwoty wpływające regularnie na konto;
  • warunki finansowania tych kwot, to jest ich wysokość i częstotliwość;
  • bank może zażądać zaświadczenia o zatrudnieniu, bądź prowadzeniu działalności gospodarczej, aby mieć pewność, że wpływające kwoty nie ustaną w niedalekiej przyszłości;
  • historię kredytową klienta, dostępną w Biurze Informacji Kredytowej, czy innych serwisach pomagających w weryfikacji zdolności kredytowej.

Jeżeli bank jest usatysfakcjonowany wynikami analizy kredytowej, podpisuje z klientem umowę, przeważnie na 12 miesięcy. Później, jeśli nie ma problemów w spłacie wierzytelności, umowa jest automatycznie przedłużana o kolejne 12-to miesięczne okresy.

Jak spłaca się kredyt odnawialny?

Spłata kredytu odnawialnego jest bardzo prosta i odbywa się automatycznie. W momencie, kiedy na konto wpływają nowe środki, pokrywają one kwotę zadłużenia i znów jest ona dostępna do wysokości zawartego w umowie limitu. W przypadku linii kredytowej nie ma potrzeby spłacania zadłużenia w ratach, gdyż każdy wpływ gotówki na konto zmniejsza kwotę pożyczonych pieniędzy.


Nie jest to jednak to samo, co debet, z kilku przyczyn. Przede wszystkim aby móc korzystać z kredytu odnawialnego należy podpisać umowę z bankiem, a tę można zawrzeć dopiero po przeprowadzeniu przez bank analizy zdolności kredytowej, o której pisaliśmy powyżej. Kolejną cechą kredytu odnawialnego jest dostępność wyższych kwot, niż przy debecie.

Ile kosztuje kredyt odnawialny?

Oprócz tego, że musimy spełnić wymagania naszego banku, za możliwość korzystania z dodatkowej kwoty pieniędzy musimy także zapłacić. Warunki umowy kredytowej są inne w każdym banku, uzależnione są też od wysokości wpływów danego klienta, jego zdolności kredytowej, oraz od wysokości kwoty, na jaką linia kredytowa ma być uruchomiona. Dlatego do opłat za uruchomienie kredytu odnawialnego na pewno można zaliczyć:

  • Prowizję – czyli opłatę dla banku za otwarcie linii kredytowej. Może ona zostać pobrana ze środków znajdujących się na koncie, bądź w ramach przyznanego limitu.
  • Odsetki – pobierane są wyłącznie za okres, kiedy klient korzysta z pożyczki i naliczane od pożyczonej kwoty. Przestają być naliczane od dnia następującego po tym, w którym dokonana zostanie spłata.
  • Opłaty dodatkowe, na przykład jeśli w przypadku większych kwot kredytu bank zażąda dodatkowego zabezpieczenia w postaci weksla.

W porównaniu z kredytami gotówkowymi jest to znacznie tańsze i bardziej opłacalne rozwiązanie, gdyż każda wpłata dochodów na konto zmniejsza automatycznie pożyczoną sumę, a co za tym idzie, pobierane przez bank odsetki.

Wygoda i korzyści wynikające z kredytu odnawialnego

Jeśli zdarza ci się potrzebować od czasu do czasu kwot większych, niż masz dostępne na co dzień, ale zawsze regularnie oddajesz pożyczone pieniądze, kredyt odnawialny jest w sam raz dla ciebie. Mając limit w koncie możesz wypłacać potrzebne Ci środki bezpośrednio z konta, na przykład w bankomacie, możesz swobodnie zlecać przelewy i transakcje bezgotówkowe. To, na co wykorzystasz dostępne pieniądze zależy wyłącznie od Twoich potrzeb, a spłata zadłużenia jest prosta i automatyczna.

Nasze biuro

41-400 Mysłowice,

ul. Obrzeżna – Północna 17B

Bądźmy w kontakcie

Masz pytanie? Potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu wniosku?
Napisz, odpiszemy jak najszybciej to możliwe.

Imię

Email

Numer telefonu

NIP

Wiadomość

Moja firma istnieje powyżej 12 miesięcy