Kredyt podatkowy

Komu przysługuje kredyt podatkowy i czy warto go wziąć?

Kredyt podatkowy nie jest kredytem tego samego rodzaju, co pożyczka bankowa, czy pozabankowa. Jest to zaciągnięcie pewnego rodzaju „długu” u Skarbu Państwa, w postaci niepłacenia przez rok zaliczek na podatek dochodowy. Jak go uzyskać? Kto może go uzyskać? I na ile to się opłaca? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć w treści artykułu.

Kredyt podatkowy – to nie takie proste

Wielu z nas pewnie marzy o tym, by nie płacić podatków. Wiemy jednak o tym, że całkowicie tego obowiązku uniknąć się nie da, ale okazuje się, że jest możliwość, by go przynajmniej nieco odroczyć. Kredyt podatkowy to forma zwolnienia z obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy przez rok, połączona z możliwością rozłożenia zapłaty podatku dochodowego za ten rok w ratach przez kolejne pięć lat.

Jest to udogodnienie dla przedsiębiorców, ale obwarowane wieloma zasadami i regułami, które należy spełnić, by z tej ulgi można było skorzystać. Zwolnienie z płacenia podatku dochodowego obowiązuje przez jeden rok podatkowy i nie można go wykorzystać ponownie. Kredyt podatkowy może być udzielony wyłącznie przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą i należy się wyłącznie tym, którzy prowadzą małe przedsiębiorstwa.

Kto może dostać kredyt podatkowy?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje kim jest podatnik po raz pierwszy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej. Jest to osoba fizyczna, która w roku rozpoczęcia działalności ani w okresie trzech lat poprzedzających jej rozpoczęcie, nie prowadziła innej działalności gospodarczej, nie była wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną, ani też takiej działalności nie prowadził małżonek, o ile między małżonkami istnieje wspólnota majątkowa.

Kredyt podatkowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia działalności, lecz należy ją prowadzić przez dłuższy okres, co zostało rozróżnione w następujący sposób:

  • Jeżeli przedsiębiorca rozpoczął działalność i prowadził ją w danym roku przez okres co najmniej 10 miesięcy, w kolejnym roku podatkowym może ubiegać się o przyznanie kredytu podatkowego.
  • Jeżeli przedsiębiorca rozpoczął działalność i prowadził ją w danym roku przez okres krótszy niż 10 miesięcy, może ubiegać się o przyznanie kredytu podatkowego dopiero od roku następującego po kolejnym roku podatkowym.

Dopiero jeśli minął wymieniony powyżej okres czasu, można występować o odroczenie płatności podatku dochodowego, czyli kredyt podatkowy.

Pozostałe warunki, które musi spełnić przedsiębiorca chcący uzyskać kredyt podatkowy.

Założeniem autorów inicjatywy jaką jest kredyt podatkowy dla przedsiębiorców, było ułatwienie rozwoju małym przedsiębiorstwom, więc to do nich właśnie skierowana jest ta oferta. Zatem, aby móc starać się o kredyt podatkowy, spełnić należy następujące warunki:

  • Przedsiębiorca od momentu rozpoczęcia działalności do rozpoczęcia roku podatkowego, w którym zamierza korzystać z kredytu podatkowego, zatrudniał co najmniej 5 osób na podstawie umowy o pracę i na pełny etat (bądź w przeliczeniu na pełne etaty) i nie więcej niż 50 osób.
  • W tym samym okresie czasu osiągnął średni miesięczny przychód z prowadzenia działalności w wysokości stanowiącej co najmniej równowartość 1000 euro i nie więcej niż 10 mln euro.
  • Nie wykorzystuje w prowadzonej działalności środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych, ani innych składników majątku o znacznej wartości, udostępnionych nieodpłatnie przez innych podatników, które wcześniej były przez tychże podatników wykorzystywane w ich działalności gospodarczej i stanowią ich własność. Znaczna wartość wymienionych składników majątku to równowartość w złotych 10 000 euro.

Jeśli w roku, w którym przedsiębiorca zamierza korzystać ze zwolnienia w płatności podatku dochodowego, jest on opodatkowany na zasadach ogólnych, winien złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie, że będzie ze zwolnienia korzystać. Należy to zrobić w terminie do 31 stycznia danego roku podatkowego.

A co potem?

Wiadomo przecież, że podatek prędzej czy później i tak trzeba będzie zapłacić. Idea wpłacania zaliczek na podatek dochodowy wynika z tego, że łatwiej jest płacić mniejsze kwoty miesięcznie, czy kwartalnie, niż jedną większą kwotę raz do roku.

Po zakończeniu roku podatkowego, w którym przedsiębiorca korzystał z ulgi w płaceniu podatku dochodowego jest on zobowiązany, tak jak wszyscy podatnicy, do złożenia oświadczenia podatkowego i wykazania w nim wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty, z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Następnie po 20% tej kwoty winien jest doliczyć do wysokości dochodów bądź poniesionych strat, przez kolejne pięć lat. Tak więc podatek za rok, w którym korzystano z ulgi rozkładany jest na pięć rat, dla ułatwienia spłaty.

Konieczne zatem jest dalsze prowadzenie działalności gospodarczej oraz utrzymanie jej statusu jako co najmniej małego przedsiębiorstwa, przynajmniej przez okres pięciu lat. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony, przedsiębiorca traci przywilej i musi niezwłocznie zwrócić niezapłacony podatek dochodowy do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Nasze biuro

41-400 Mysłowice,

ul. Obrzeżna – Północna 17B

Bądźmy w kontakcie

Masz pytanie? Potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu wniosku?
Napisz, odpiszemy jak najszybciej to możliwe.

Imię

Email

Numer telefonu

NIP

Wiadomość

Moja firma istnieje powyżej 12 miesięcy