Kredyt pomostowy

Kredyt pomostowy najlepszym wyjściem przed otrzymaniem dotacji unijnej

Uzyskanie wsparcia unijnego dla projektów prowadzonych przez przedsiębiorstwo, bądź innego inwestora, może być nie lada korzyścią.

Jednak od momentu przyznania dotacji z Unii, do faktycznego przelewu kapitału na konto mija często wiele miesięcy, a bywa też, że organy unijne wymagają, by inwestycja została rozpoczęta, zanim wsparcie finansowe zostanie przekazane jako refundacja.

W tej sytuacji trzeba albo wyłożyć własne fundusze, albo skorzystać z oferty jaką są kredyty pomostowe.

Kiedy potrzebny jest kredyt pomostowy?

Kredyt pomostowy to taki rodzaj kredytu, który udzielany jest na realizację konkretnej inwestycji, ale pod warunkiem, że na tę inwestycję przedsiębiorca, rolnik, jednostka samorządu terytorialnego bądź instytucja uzyskała dotację unijną. Jest to kredyt celowy, przyznawany jako pomoc w realizacji inwestycji, polegająca na ułatwieniu zachowania płynności finansowej w okresie między przyznaniem a otrzymaniem refundacji z Unii Europejskiej.

Warunki uzyskania kredytu pomostowego różnią się w różnych bankach, ale zwykle przyznawane są na zasadach uproszczonych. Uzyskanie takiego kredytu jest znacznie łatwiejsze, niż na przykład kredytu inwestycyjnego. Może on zostać przyznany jednorazowo, lub w transzach, w zależności od potrzeb inwestora, a środki finansowe mogą być dostępne już od chwili poniesienia pierwszych wydatków na realizację inwestycji, do momentu, gdy dotacja zostanie przekazana. Kredyt pomostowy udzielany jest maksymalnie do wysokości przyznanej dotacji.

Komu przyznawany jest kredyt pomostowy?

W zależności od zasad, którymi kieruje się bank, o przyznanie kredytu pomostowego mogą się ubiegać inwestorzy, którzy złożyli wniosek o dotację unijną, bądź dopiero ci, którzy mają już podpisaną umowę z instytucją, która decyduje o rozdzielaniu środków unijnych. Inwestorami takimi mogą być wszyscy beneficjenci dotacji unijnych, to jest:

  • przedsiębiorcy prywatni,
  • rolnicy,
  • instytucje publiczne,
  • jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawa udzielenia kredytu jest podobna, jak w przypadku kredytu inwestycyjnego, to znaczy, że inwestor musi przedstawić bankowi – podobnie zresztą, jak i instytucji unijnej, w której ubiega się o dotację – rzetelny biznesplan, który zawiera wszelkie informacje o planowanej inwestycji, wraz z szacowanym bilansem zysków i strat. Może się zdarzyć, że kredyt pomostowy nie zostanie przyznany, mimo, że inwestor otrzymał dotację unijną. Czasem wymagana jest też dokumentacja potwierdzająca dotychczasowe dobre kontakty klienta z bankami.

Co wyróżnia kredyty pomostowe od innych kredytów?

Kredyt pomostowy jest w pewnych cechach podobny do kredytu inwestycyjnego – jest kredytem celowym i wymaga sporządzenia biznesplanu – zasadniczo się jednak od niego różni.

  • przyznając kredyt pomostowy, bank nie kieruje się analizą zdolności kredytowej klienta;
  • zabezpieczeniem kredytu zwykle jest cesja praw z umowy o dofinansowanie, na bank udzielający kredytu pomostowego.

Banki w większości podchodzą łagodnie do opóźnień w spłacie kredytu, jeśli wynikają one z opóźnień w otrzymaniu dotacji. Zwykle odbywa się to na zasadzie aneksu do umowy o odroczenie terminu spłaty kredytu. Umożliwiają także bezprowizyjną wcześniejszą spłatę, niezależnie czy pochodzi ona ze środków unijnych, czy też ze środków własnych klienta.

Pożyczka pomostowa jest dla banku bezpieczna, ponieważ ma on gwarancję odzyskania pożyczonego kapitału na podstawie umowy o przyznaniu dotacji.

Co zrobić, by uzyskać kredyt pomostowy?

Przede wszystkim trzeba mieć przyznaną dotację unijną, bądź być w trakcie procesu starania się o taką dotację. To jest warunek niezbędny. Należy też dostarczyć dobrze napisany biznesplan oraz inne wymagane dokumenty. Zarówno oferty, jak i wymagania banków często się różnią, dlatego dobrze jest dać sobie szansę na znalezienie najbardziej korzystnego rozwiązania, składając wnioski do kilku banków.

Przydaje się wiedza, gdzie najczęściej zdarzają się różnice. I tak, niektóre banki oferują finansowanie nawet 100% wysokości dotacji unijnej, inne zaś wymagają częściowego wkładu własnego. Długość okresu kredytowania – od kilku nawet do kilkunastu lat – zależy od oferty banku. Podobnie zasady dotyczące odroczenia, tzw. wakacji kredytowych, czy wcześniejszej spłaty.

Prowizje od udzielenia kredytu oraz wysokość odsetek, a także RRSO prawie zawsze są inne, gdyż banki uzależniają je nie tylko od swojej polityki, ale także od rodzaju inwestycji, na którą dają kredyt, czy od oceny biznesplanu przez ich specjalistów. Trzeba przy tym pamiętać, że wprawdzie spłata pożyczonej kwoty nastąpi z refundacji, jednak spłata odsetek należy już do samego inwestora.

Czy warto brać pożyczkę pomostową?

Podjęcie decyzji o sposobie i terminie finansowania inwestycji powinno zawsze zostać poprzedzone dogłębną analizą sytuacji finansowej firmy. Wiadomo, że wcześniejsze rozpoczęcie inwestycji, zanim jeszcze procedury administracyjne nabiorą mocy, niesie za sobą ewidentne korzyści płynące z faktu, że inwestycja szybciej zacznie się zwracać. Ale trzeba przy tym zachować rozsądek i zdawać sobie sprawę z tego, że za kredyt pomostowy, tak jak za inne produkty finansowe, trzeba co nieco zapłacić.

Nasze biuro

41-400 Mysłowice,

ul. Obrzeżna – Północna 17B

Bądźmy w kontakcie

Masz pytanie? Potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu wniosku?
Napisz, odpiszemy jak najszybciej to możliwe.

Imię

Email

Numer telefonu

NIP

Wiadomość

Moja firma istnieje powyżej 12 miesięcy