Kredyt pozabankowy

Zalety i wady kredytów pozabankowych

Na początku rozwiejmy wątpliwości: czy istnieje coś takiego jak kredyt pozabankowy? Przecież z definicji kredytu wynika, że jest to odpłatne przekazanie klientowi przez bank określonej kwoty pieniędzy na określony czas. Warunki uzyskiwania kredytów reguluje ustawa Prawo Bankowe. Zatem z formalnego punktu widzenia kredyt pozabankowy nie istnieje. Ale w mowie potocznej utarło się, że pojęcia kredytu i pożyczki można stosować zamiennie, dlatego czasem mówimy o „kredytach” pozabankowych.

Różnice między kredytem pozabankowym a bankowym

Aby uczynić zadość formalnościom, będziemy posługiwać się terminami kredyt bankowy i pożyczka pozabankowa. Najważniejszą różnicą między kredytem a pożyczką jest to, że udzielanie kredytów obwarowane jest przepisami Prawa Bankowego, zaś zasady udzielania pożyczek reguluje bardziej ogólny Kodeks Cywilny. Dalsze różnice wynikają bezpośrednio lub pośrednio z powyższych ustaw i z zawartych w nich przepisów.

Weryfikacja zdolności kredytowej

Banki przy udzielaniu kredytów zobowiązane są ustawowo do weryfikacji zdolności kredytowej klienta w Biurze Informacji Kredytowej. Pozabankowe instytucje finansowe tego obowiązku nie mają. Zwykle korzystają z tej formy analizy kredytowej przed udzieleniem pożyczki, jednak dopuszczalne jest udzielanie przez firmy pożyczkowe tzw. pożyczek bez BIK.

Wysokość kredytu a wysokość pożyczki

Przyjęło się uważać, że kredyty udzielane są na wyższe kwoty, zaś pożyczki w pozabankowych instytucjach finansowych można brać na kwoty mniejsze, przeznaczane na bieżące wydatki, jak zakup mebli czy sprzętu elektronicznego. Przeważnie tak jest, jednak w miarę rozwoju instytucji pozabankowych one także oferują swoim klientom coraz większe wsparcie finansowe. Przy większych kwotach jednak pewne jest, że będą korzystać z możliwości zweryfikowania zdolności kredytowej klienta oraz z dodatkowych zabezpieczeń kredytu, celem zmniejszenia własnego ryzyka ponoszonego przy udzielaniu pożyczki.

Okres kredytowania

I tu podobnie, jak w przypadku wysokości kredytu, panuje przekonanie, że banki pożyczają środki finansowe na dłuższe terminy, zaś instytucje pozabankowe na krótsze. Tak naprawdę jednak termin spłaty zależy przede wszystkim od wysokości pożyczki oraz od możliwości klienta dotyczących ratalnej spłaty zadłużenia. Ilość i wysokość rat ustala się przed podpisaniem umowy w taki sposób, aby spłata była możliwa, gdyż leży to w interesie zarówno pożyczkobiorcy, jak i pożyczkodawcy.

Koszt zaciągnięcia pożyczki lub kredytu

O ile w myśl Prawa Bankowego bank udziela kredytu odpłatnie, to pożyczka może być nawet udzielona… za darmo. Pożyczki bowiem mogą udzielać nie tylko zarejestrowane instytucje pożyczkowe, ale także osoby prywatne z nami spokrewnione i w takim przypadku, zgodnie z Kodeksem Cywilnym, mogą odstąpić od żądania opłaty. Mówimy jednak o pożyczkach udzielanych przez firmy, a te mają prawo pobierać zarówno prowizję, jak i odsetki od pożyczonej kwoty. Na całkowity koszt kredytu składają się prowizje, marże, opłaty administracyjne oraz odsetki. O ile wysokość odsetek reguluje ustawa o kredycie konsumenckim, to ustalenie wysokości pozostałych opłat wynika zwykle ze wskaźników rynkowych.

Określenie celu zaciągnięcia pożyczki

Zgodnie z Prawem Bankowym umowa kredytowa musi precyzować na co przeznaczone będą środki finansowe przekazane klientowi. Bank ma też prawo do weryfikacji, czy zostały one wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Taka sytuacja nie ma miejsca w przypadku pożyczek pozabankowych, gdyż Kodeks Cywilny nie żąda, ani nie daje możliwości, by instytucja pożyczkowa w jakikolwiek sposób ingerowała w wydatki swoich klientów. Zgodnie z prawem umowa pożyczkowa nie musi być nawet zawarta w formie pisemnej.

Procedury okołopożyczkowe

Bank dokonuje dokładnej i wnikliwej analizy finansowej osoby wnioskującej o kredyt. Wynika z tego często długi okres oczekiwania na decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania kredytu. Firma pożyczkowa nie musi tego robić, choć w przypadku wyższych kwot zwykle robi – mimo to weryfikacja trwa krócej. Wszelkie formalności, w tym podpisanie umowy odbywają się w oddziale banku. Wprawdzie samo złożenie wniosku umożliwiają internetowe platformy bankowe, jednak cała dalsza procedura ma miejsce w bezpośrednim kontakcie klienta z przedstawicielem banku. Tymczasem niektóre pożyczki pozabankowe można uzyskać nie wychodząc z domu. Nawet ewentualne dokumenty do podpisania może nam dostarczyć i odebrać od nas kurier. Oczywiście dla klientów którzy preferują bezpośredni kontakt, także firmy pożyczkowe dysponują oddziałami w większości miast.

Co jest lepsze – kredyt czy pożyczka?

Nie da się w prosty sposób odpowiedzieć na to pytanie. Ostateczny wybór zależy od tego z jakiego powodu potrzebujemy wsparcia finansowego, od naszej ogólnej sytuacji finansowej i historii kredytowej, a także czasem od cech charakteru, od tego czy przejmujemy się dodatkowymi kosztami, czy raczej jesteśmy niecierpliwi. Dobrze jest poznać różne argumenty, aby podjąć najkorzystniejszą decyzję.

Nasze biuro

41-400 Mysłowice,

ul. Obrzeżna – Północna 17B

Bądźmy w kontakcie

Masz pytanie? Potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu wniosku?
Napisz, odpiszemy jak najszybciej to możliwe.

Imię

Email

Numer telefonu

NIP

Wiadomość

Moja firma istnieje powyżej 12 miesięcy