Kredyt preferencyjny

Dla kogo przeznaczone są kredyty preferencyjne?

Pewne grupy społeczne, a także niektóre rodzaje inwestycji mogą liczyć na wsparcie Skarbu Państwa, bądź innej instytucji, w zaciąganiu kredytów bankowych. Dostępne jest ono w postaci dofinansowania, bądź do kapitału, bądź do naliczanych odsetek, co sprawia, że warunki takiego kredytu stają się dla kredytobiorcy lepsze od warunków rynkowych. Kredyty na zasadach preferencyjnych nie są jednak do uzyskania dla każdego.

Ogólnie o kredytach preferencyjnych

Kredyty preferencyjne obejmują pewne szczególne sytuacje, które są zdaniem Skarbu Państwa, bądź też innych instytucji publicznych istotne ze względu na ważny interes społeczny. Objęte są one zwykle różnego rodzaju programami rządowymi i dedykowane dla pewnych konkretnych grup społecznych. Do najczęściej spotykanych należą:

  • kredyty preferencyjne dla rolników,
  • kredyty preferencyjne dla młodych małżeństw na zakup pierwszego mieszkania,
  • kredyty preferencyjne przeznaczone na aktywizację zawodową osób do 25 roku życia,
  • kredyty studenckie,
  • kredyty klęskowe,
  • kredyty inwestycyjne przeznaczane na rozwój nowych technologii, np. energooszczędnych czy chroniących środowisko,
  • itp.

Uzyskanie kredytu preferencyjnego wiąże się ze spełnieniem szeregu warunków, ale w zamian klienci otrzymują możliwość dopłat do kapitału, zmniejszenie odsetek, czasem całkowite pokrycie odsetek przez instytucję wspierającą, a nawet, w kilku szczególnych przypadkach umorzenie długu w części lub w całości.

Do kogo najczęściej kierowana jest oferta kredytów preferencyjnych – przykłady

Oferty kredytów preferencyjnych zmieniają się dość często, w zależności od tego, co różne instytucje publiczne czy rządowe przewidują w swoich budżetach. Jeśli znajdujemy się w grupie objętej wsparciem w postaci kredytów preferencyjnych, na pewno warto się o taki kredyt postarać. Dla zachęty, omówimy pokrótce najczęściej spotykane kredyty preferencyjne i ich zalety.

Kredyt preferencyjny dla studentów

Można się spotkać z różnymi ofertami, ale zasada jest taka, że młody człowiek po ukończeniu szkoły średniej bierze kredyt bądź na opłacenie czesnego na uczelni prywatnej, bądź na opłacenie wynajmu mieszkania, czy akademika na czas studiów. Zwykle oferty te skierowane są do młodych ludzi z mniejszych miejscowości, bądź z gorzej sytuowanych rodzin, dlatego przed przyznaniem kredytu bank przeprowadza weryfikację klienta pod kątem spełnienia warunków wymaganych przez instytucję wspomagającą finansowanie.

Kredyt studencki wypłacany jest w miesięcznych ratach, przez cały okres studiów. Jeśli dotyczy on czesnego bądź opłaty za akademik, nie jest wypłacany w gotówce, lecz przelewany bezpośrednio na konto uczelni. Ilość rat spłaty kredytu to zazwyczaj dwukrotność ilości wypłat, co oznacza, że spłaca się mniejsze kwoty, niż się otrzymywało, choć okres spłaty jest wydłużony. Rozpoczęcie spłaty kredytu studenckiego ma miejsce po ukończeniu studiów, a można się też starać o przedłużenie okresu karencji, do dwóch lat. Umożliwia to absolwentowi uczelni znalezienie pracy bez stresu wiszącego nad nim długu.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem w przypadku kredytów studenckich jest oferta instytucji wspierających dotycząca spłacania odsetek, a nawet umorzenia zobowiązania. Instytucje spłacają zwykle połowę odsetek, ale jeśli student miał wyjątkowo wysokie osiągnięcia edukacyjne, nie tylko odsetki, ale także kapitał zadłużenia może zostać umorzony w 20% jeśli student znalazł się wśród 10% najlepszych absolwentów swojej uczelni, w 35%, jeśli był jednym z 5% najlepszych, zaś jeśli znalazł się wśród 1% najlepszych absolwentów, dług może nawet zostać umorzony w całości.

Kredyty dla rolników

Kredyty preferencyjne w sektorze rolnictwa są brane bardzo często, a instytucją wspierającą jest tutaj Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jako, że rolnictwo to gałąź gospodarki obejmująca ogromne rzesze ludzi, ofertami dla rolników zajmują się też wyspecjalizowane banki takie jak np. Bank Polskiej Spółdzielczości, Spółdzielcza Grupa Bankowa, Bank Ochrony Środowiska, choć banki posiadające szeroką ofertę ogólną też proponują kredyty dla rolników.

Kredyty dla rolników przyznawane są na zakup maszyn i urządzeń rolniczych, usprawniających pracę w gospodarce; na zakup zwierząt, czy nasion roślin uprawnych, w celu zwiększenia produkcji gospodarstwa; a także na modernizację budynków zagrodowych i służących do przechowywania płodów rolnych.

W ofercie są także kredyty inwestycyjne na zakup ziemi i rozpoczęcie działalności rolniczej, gdzie wymagany jest wkład własny, wynoszący co najmniej 10% wartości ziemi. Agencja spłaca do 60% kwoty kredytu, z tym, że nie więcej niż równowartość 20 tys. euro, w dwóch transzach – pierwsza po zrealizowaniu inwestycji a druga pięć lat po podpisaniu umowy kredytowej.

Do rolników skierowane są także kredyty klęskowe, przeznaczone na odtworzenie majątku trwałego po klęskach żywiołowych, tj. suszach, powodziach, czy innych anomaliach pogodowych o niszczących skutkach. W tych przypadkach zasady pomocy Agencji przy spłacie zobowiązania mogą się bardzo różnić, także w zależności od posiadanego ubezpieczenia, przyznanej linii kredytowej i oszacowania szkód.

Nasze biuro

41-400 Mysłowice,

ul. Obrzeżna – Północna 17B

Bądźmy w kontakcie

Masz pytanie? Potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu wniosku?
Napisz, odpiszemy jak najszybciej to możliwe.

Imię

Email

Numer telefonu

NIP

Wiadomość

Moja firma istnieje powyżej 12 miesięcy