Kredyt technologiczny

Wsparcie finansowe dla firm stosujących innowacyjne technologie

Innowacyjność jest potrzebna we wszystkich sektorach gospodarki. Daje szansę na szybszy rozwój i poprawę poziomu i jakości nie tylko produktów czy usług, lecz stopy życiowej mieszkańców naszego kraju. Dlatego innowacyjność we wszelkich swoich przejawach jest wspierana przez instytucje rządowe i samorządowe, zaś jedną z form pomocy, są kredyty technologiczne, przeznaczane dla firm wdrażających nowe technologie.

Na czym polega program kredytów wspierających nowe technologie?

Wsparcie finansowe skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw, którego celem jest promowanie innowacyjności, to forma kredytu preferencyjnego, czyli takiego, który może być objęty dopłatą do kapitału lub częściowym, bądź całkowitym pokryciem odsetek przez instytucję wspierającą, a w szczególnych przypadkach może nawet zostać całkowicie umorzony. Taki kredyt na innowacje znany jest pod nazwą kredytu technologicznego.

Program kredytów technologicznych umożliwia przedsiębiorstwom wdrażanie takich innowacji, które są wynikiem własnych prac badawczo-rozwojowych, bądź też są nabywane przez przedsiębiorców poprzez kontrakty zewnętrzne. Dzięki temu produkt ten może trafić do szerokiej grupy odbiorców, zarówno tych dysponujących własnym zapleczem badawczym, jak i tym, którzy zlecają prowadzenie prac badawczych na zewnątrz.

Co może być uznane za innowację technologiczną?

Innowacje technologiczne obejmują szereg zmian, w metodach wytwarzania stosowanych przez przedsiębiorstwo, jak również w sposobach, z jakich producent dociera ze swoim produktem do potencjalnych odbiorców.

Zmiany mogą obejmować organizację produkcji, udoskonalenia samych urządzeń, bądź łączyć te dwa rodzaje zmian. Mogą też polegać na wykorzystaniu nowej wiedzy. Celem innowacji technologicznych, określanych także jako innowacje procesowe, jest produkcja bądź dostarczanie nowych lub udoskonalonych produktów, których nie dałoby się wytworzyć lub dostarczyć za pomocą konwencjonalnych metod. Również zwiększenie efektywności produkcji lub dostarczania produktów wchodzi w zakres innowacji procesowych.

Do przykładów innowacji technologicznych możemy zaliczyć:
 • instalację nowej albo ulepszonej technologii produkcyjnej,
 • automatyzacja linii produkcyjnej,
 • zainstalowanie sensorów czasu rzeczywistego,
 • skomputeryzowanie procesu kontroli jakości,
 • wprowadzenie kodowania kreskowego,
 • wprowadzenie chipów identyfikacji radiowej,
 • wprowadzenie oprogramowania identyfikującego,
 • optymalizacja tras dostaw,
 • zastosowanie nowego oprogramowania do księgowania, magazynowania czy zakupów,
 • zastosowanie bardziej efektywnego systemu automatycznego metkowania produktów,
 • i wiele innych.

Kto i na jakiej podstawie udziela wsparcia?

Wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw pod szyldem „Inteligentny rozwój” wynika z zapisów Ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (DZ. U. z 2019 r., poz. 1402). Instytucje włączone w ten program to między innymi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Bank Gospodarstwa Krajowego. Właśnie ten ostatni jest odpowiedzialny za jedno z działań projektu, to jest działanie pod nazwą „Kredyt na innowacje technologiczne”. Nabory wniosków o udział w programie ogłaszane są co kilka do kilkunastu miesięcy. Jeśli prowadzicie Państwo firmę, która wprowadza innowacje technologiczne, to warto trzymać rękę na pulsie.

Podstawowy warunek udziału w programie

Firma zainteresowana udziałem w programie musi posiadać technologię umożliwiającą produkcję lub dostarczanie nowych towarów bądź świadczenie nowych usług i samodzielnie ją wdrażać. Zgodnie z zapisami programu technologia winna być wynikiem prac rozwojowych, badań przemysłowych, może też mieć postać wiedzy technicznej dotąd nieopatentowanej lub prawa własności przemysłowej. Nie może natomiast stanowić zakupu środka trwałego, w którym opisana we wniosku technologia została już zawarta.

Istotą projektów objętych programem jest samodzielność przedsiębiorstw we wdrażaniu nowych technologii, na gruncie których rozpoczną one produkcję nowych, bądź w sposób znaczący zmodernizowanych, unowocześnionych lub ulepszonych towarów, wprowadzą nowe bądź ulepszone usługi i procesy technologiczne.

Kredyt inwestycyjny na wprowadzenie nowej technologii

Jest jeszcze drugi niezbędny warunek udziału w programie wsparcia dla firm wdrażających nowe technologie. Na ich wdrożenie przedsiębiorca musi zaciągnąć kredyt inwestycyjny w jednym z banków komercyjnych współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie realizacji programu. Wsparcie finansowe przeznaczane jest na spłatę części tego kredytu, do wysokości przyznanej dotacji.

Jak z tego wynika kapitał nie jest przelewany na rachunek przedsiębiorcy, lecz bezpośrednio wpłacany na rachunek banku, służąc jako spłata części zaciągniętego kredytu. Ta konstrukcja pomocy oznacza, że przedsiębiorstwo musi posiadać zdolność kredytową, którą ocenia wybrany przez nie bank według zasad stosowanych przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych. Od zwykłych kredytów inwestycyjnych kredyt technologiczny różni wysokość prowizji i opłat, które nie mogą przekroczyć średnich warunków pozostałych kredytów inwestycyjnych.

Nasze biuro

41-400 Mysłowice,

ul. Obrzeżna – Północna 17B

Bądźmy w kontakcie

Masz pytanie? Potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu wniosku?
Napisz, odpiszemy jak najszybciej to możliwe.

Imię

Email

Numer telefonu

NIP

Wiadomość

Moja firma istnieje powyżej 12 miesięcy