Kredyt z dofinansowaniem

Jakie są korzyści kredytów z dofinansowaniem

Dofinansowania do kredytów mogą pochodzić z różnych źródeł, w zależności od rodzaju i przeznaczenia kredytu, od tego kim jest kredytobiorca – osobą prywatną czy przedsiębiorcą, przede wszystkim zaś od tego, na co chcą przeznaczyć fundusze różne instytucje wspierające. Kredyty z dofinansowaniem zwykle udzielane są na cele społeczne, ekologiczne, rozwojowe zwłaszcza w sektorze produkcyjnym i w rolnictwie, na nowoczesne technologie i tym podobne.

Ogólne zasady dofinansowań do kredytów

Idea dofinansowania kredytów powiązana jest ściśle z programami wspierającymi: unijnymi, rządowymi bądź samorządowymi. Jako instytucje wspierające występują agencje rządowe, różnego rodzaju fundusze celowe i inne instytucje. Aby wziąć kredyt z dofinansowaniem trzeba najpierw zorientować się, czy nasza inwestycja ma szanse spełnić warunki danego projektu. Trzeba też wniosek o dofinansowanie złożyć jeszcze zanim przystąpi się do realizacji tej inwestycji. Wsparcie może być udzielone na różnych zasadach: przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, w trakcie jej trwania, lub dopiero po zakończeniu, ale dokumenty powinny być przygotowane zawczasu.

Najczęściej inwestycję realizuje się z kredytu bankowego udzielonego przez któryś z banków wskazanych przez instytucję wspierającą. Te banki mają podpisane umowy, które precyzują np. wysokość odsetek, marże i prowizje banku oraz inne opłaty, a także to, że część zobowiązania klienta spłacona będzie z funduszu wspierającego. Często ta gwarancja spłaty jest dla banku jednym z zabezpieczeń kredytu, dzięki czemu kredytobiorca nie musi wykazywać pełnej zdolności kredytowej i może dostać pożyczkę na zasadach preferencyjnych. Jest to korzystne na przykład dla młodych małżeństw, które nie mają jeszcze historii kredytowej.

Kto najbardziej korzysta na dofinansowaniach do kredytów?

Inicjatywy pomocowe kierowane są zwykle do przedsiębiorstw i osób, które borykają się z trudnościami wynikającymi z niekorzystnej pozycji rynkowej czy społecznej – stąd programy wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, oraz młodych małżeństw i studentów. Drugą grupą są te inicjatywy, które rokują dobrze na przyszłość a zatem pro-ekologiczne, stawiające na rozwój nowoczesnych technologii i tym podobne.

Przewidziane dla nich fundusze dostępne są przede wszystkim w istniejących w każdym województwie Programach Regionalnych. Wciąż działają kolejne nabory do ogólnopolskiego programu Inteligentny Rozwój, wspierającego firmy wdrażające po raz pierwszy wypracowane przez własne zaplecza badawcze, bądź zewnętrznie zakupione innowacje technologiczne. Mocno inwestuje się także w rozwój Polski Wschodniej, celem zrównania jej poziomu gospodarczego z resztą kraju.

Wsparcie dla firm i przedsiębiorstw

Wsparcie finansowe w postaci kredytów, poręczeń czy pożyczek udzielanych przez firmy pożyczkowe na preferencyjnych warunkach jest dostępne w następujących dziedzinach rozwoju przedsiębiorstw:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz infrastruktura do tych badań;
 • wdrażanie innowacji;
 • rozbudowa infrastruktury firmy mająca na celu poszerzenie produkcji bądź zakresu usług;
 • rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;
 • rozwój e-usług i e-handlu a także wprowadzanie systemów elektronicznych usprawniających działalność firmy;
 • wprowadzania technologii energooszczędnych, termomodernizacja budynków, przebudowa linii produkcyjnej, w celu zwiększenia jej efektywności i zmniejszenia szkodliwości dla środowiska;
 • przejście na energię pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych (np. panele fotowoltaiczne);
 • modernizacja ogrzewania, klimatyzacji lub wentylacji, w celu zwiększenia wydajności;
 • poszerzenie działalności poza granice kraju, zwłaszcza w Polsce Wschodniej;
 • korzystanie ze szkoleń, usług doradczych, coachingu, mentoringu w celu podniesienia kwalifikacji pracowników i zwiększenia renomy firmy;
 • nowe pomysły, patenty, rozwiązania.

Warunki udzielania kredytów i pożyczek w ramach programów dotacyjnych są korzystniejsze dla pożyczkobiorcy względem kredytów konsumpcyjnych, zarówno w sferze spełnienia wymogów – część zdolności kredytowej pokrywa gwarancja spłaty przez agencje bądź fundusze – jak i w sferze kosztów kredytu. Najistotniejsza jest oczywiście promesa spłaty części lub całości zadłużenia.

Z czego mogą korzystać osoby prywatne?

Najbardziej rozpowszechniona jest pomoc dotycząca rozwiązań ekologicznych i chroniących środowisko. Wsparcia najlepiej szukać wśród Funduszy Wojewódzkich, których jest wiele w całej Polsce. Proponują one wsparcie w inwestycjach takich jak docieplenie domu; wymiana kotłów węglowych na gazowe albo przejście na ogrzewanie z użyciem kolektorów słonecznych lub pomp ciepła; instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków i tym podobne inwestycje w budynki mieszkalne.

W ramach projektów oferowane jest finansowanie znacznej części kosztów inwestycji, w niektórych rejonach nawet do 90%, długie i wygodne okresy spłaty a niską ratą oraz udział w spłacie kapitału. Katalog przedmiotów finansowania, które objęte są tego rodzaju dopłatami jest zwykle dość obszerny, dlatego warto skorzystać z pomocy doradców zarówno w zakresie wyboru konkretnego programu pomocowego, jak i w załatwieniu wszelkich formalności prowadzących do uzyskania dopłaty.

Nasze biuro

41-400 Mysłowice,

ul. Obrzeżna – Północna 17B

Bądźmy w kontakcie

Masz pytanie? Potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu wniosku?
Napisz, odpiszemy jak najszybciej to możliwe.

Imię

Email

Numer telefonu

NIP

Wiadomość

Moja firma istnieje powyżej 12 miesięcy