Kredyty dla firm

Każda firma powinna się rozwijać. Jeśli się nie rozwija, w ogólnej atmosferze postępu i parcia do przodu, zaczyna zostawać w tyle, a to w biznesie oznacza powolne staczanie się w niebyt. Ale jak zapewnić firmie możliwości rozwoju? Na przykład poprzez zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności przez jej managerów i pracowników, wzbogacanie asortymentu posiadanych i niezbędnych do jej funkcjonowania urządzeń oraz poszerzanie zaplecza lokalowego. Aby to wszystko swojej firmie zapewnić, potrzebne są, oczywiście, pieniądze.

Możliwości, cele i zasady udzielania wsparcia finansowego dla firm

Zyski przedsiębiorstwa chętnie przeznacza się na jego rozwój, ale firma potrzebuje także pieniędzy na bieżącą działalność, na finansowanie zaciągniętych zobowiązań, na wymianę zużywającego się sprzętu oraz na utrzymanie tak cennej płynności finansowej.

Czasem wydatki dotyczą konkretnego celu, na który firma otrzyma dotację, jednak dopiero po rozpoczęciu działań. Jeśli właściciel przedsiębiorstwa nie dysponuje
w danym momencie nadwyżkami finansowymi, lecz nie chce, by te ograniczenia spowalniały go, potrzebuje zewnętrznego wsparcia. Dlatego właściciele firm
i przedsiębiorstw tak chętnie korzystają z różnych form kredytowania udzielanych przez banki i inne instytucje.

Wśród form finansowania przedsiębiorstw
możemy wyróżnić

Kredyty inwestycyjne
przeznaczone na finansowanie nowcyh inwestycji
Kredyty obrotowe
wykorzystywane do finansowania bieżącej działalności
Kredyty płatnicze
krótkoterminowe, udzielane w sytuacjach, gdy konieczne jest zachowanie płynności finansowej
Kredyty pomostowe
udzielane w przypadkach realizacji inwestycji refundowanych do czasu uzyskania dotacji
Limit debetowy
w rachunku bieżącym
Odnawialna
linia kredytowa
Kredyty
hipoteczne

Podstawę udzielenia kredytu stanowi umowa kredytowa zawarta pomiędzy bankiem a kredytobiorcą, którym może być reprezentująca firmę osoba fizyczna bądź firma lub instytucja posiadająca osobowość prawną. Obie strony zobowiązują się – bank do udostępnienia określonej w umowie sumy pieniędzy z przeznaczeniem na konkretny cel, zaś kredytobiorca do wykorzystania tych pieniędzy zgodnie z ustalonym celem oraz do zwrotu udostępnionej kwoty wraz z odsetkami i należną prowizją w ustalonym terminie.

Zdolność kredytowa firmy to podstawa

Bank żąda od kandydata na kredytobiorcę odpowiednich dokumentów, na podstawie których ocenia zdolność kredytową firmy, czyli przewidywaną zdolność do spłaty zobowiązania oraz wszelkich dodatkowych kosztów w określonym terminie.

Zakres wymaganej dokumentacji różni się w zależności od banku oraz od formy prawnej i formy podatkowej firmy. Na podstawie dokumentacji oraz danych uzyskanych z ogólnodostępnych serwisów bank przeprowadza analizę kredytową
i podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania kredytu.

Czynniki brane pod uwagę w takiej analizie to między innymi wysokość dochodów i przychodów firmy, źródła finansowania działalności oraz inne posiadane zobowiązania finansowe. Często bierze się też pod uwagę posiadany majątek, czyli aktywa firmy, strukturę kapitału czy koszty prowadzenia przedsiębiorstwa. W przypadku większych firm znaczenie może mieć konkurencyjność firmy oraz kwalifikacje jej kadry.

Małe i średnie firmy w opinii specjalistów bankowych

Najtrudniejszą sytuację przy występowaniu o kredyty bankowe mają firmy z krótkim stażem oraz małe i średnie przedsiębiorstwa z niektórych
branż – zwłaszcza budowlane, spożywcze i transportowe.

Większość banków z góry odmawia udzielenia kredytu firmom, które działają krócej niż 12 miesięcy z uwagi na wysokie ryzyko kredytowe. Działalność firm, które zatrudniają średniorocznie mniej niż 250 pracowników także, jest zdaniem ekspertów bankowych, obarczona wysokim ryzykiem. Wynika
to przede wszystkim z wprowadzanych nowych regulacji ustawowych, które osłabiają możliwości rozwoju i negatywnie wpływają na stabilność pewnych sektorów rynku.

Konsekwencją zmian w przepisach jest zaostrzenie przez banki kryteriów udzielania kredytów dla przedsiębiorców, co najmocniej odbija się na małych przedsiębiorstwach. Modyfikowane są też pewne warunki polityki kredytowej, które mają na celu zabezpieczenie sytuacji banków, ale są niekorzystne dla kredytobiorców, jak na przykład udzielanie pożyczek na dłuższe terminy i na niższe kwoty.

Zapotrzebowanie mikroprzedsiębiorstw na rozwiązania pozabankowe

Tymczasem problem nie leży być może w słabszej sytuacji kapitałowej małych przedsiębiorstw, a raczej w samej specyfice ich działalności, która
jest bankom obca.

Tak przynajmniej twierdzą przedstawiciele małego biznesu, apelując o dostosowanie oferty bankowej do ich potrzeb. Trend zaostrzania polityki kredytowej przez banki wobec małych firm powoduje, że poszukują one innych źródeł finansowania, głównie w sektorze pozabankowym. Dane z początku roku wskazują, że klienci, nawet ci o niskim profilu ryzyka, coraz częściej składają wnioski w firmach pożyczkowych i innych instytucjach udzielających pożyczek. Pozabankowe rozwiązania pożyczkowe obejmują podniesienie kwot oferowanych pożyczek przy jednoczesnym zmniejszaniu opłat prowizyjnych i okołokredytowych, które dla drobnych przedsiębiorców często były największą przeszkodą w braniu kredytów.

Nasze biuro

41-400 Mysłowice,

ul. Obrzeżna – Północna 17B

Bądźmy w kontakcie

Masz pytanie? Potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu wniosku?
Napisz, odpiszemy jak najszybciej to możliwe.

Imię

Email

Numer telefonu

NIP

Wiadomość

Moja firma istnieje powyżej 12 miesięcy